Termes i condicions

Per tal d’assegurar la presència dels inscrits al Dia de l’Entrenador, ja que és un acte amb molta demanda on sempre hi ha més demanda que no pas espai disponible, la Federació ha establert un sistema de dipòsit als entrenadors afiliats al CTE.

Els entrenadors afiliats al Comitè (al corrent de la quota del CTE temporada 2018/19), han de fer un dipòsit de 10,5€ en el moment de formalitzar la inscripció. Aquest import es retornarà de manera íntegra la setmana del 19 de novembre si l’entrenador ha assistit a la jornada. En cas contrari, l’FCF es reserva el dret de no tornar l’import del dipòsit a les persones que no hagin assistit al 7è Dia de l’Entrenador Dia de l'Entrenador, en concepte de despeses de gestió. El sistema de retorn serà a través de la targeta amb la que es va efectuar el pagament.

Pels entrenadors inscrits al CTE (però sense tenir pagada la quota d’afiliació) i la resta de públic general, el preu de la inscripció serà de 20€, no retornables en cap cas.

Per qualsevol consulta podeu contactar a entrenadors@fcf.cat.